عنوان مقاله Interference - Limited Analysis of the Convolutionally Coded Optical OOK/BPPM CDMA System

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

فرهادي ، گلناز ، سيد حميد رضا جمالي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

60 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com