عنوان مقاله A Study of Electromagnetic Radiation from Monopole Antennas on Spherical-Lossy Earth Using the Finite-Difference Time- Domain Method

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

Paran ، K. ، M. Kamyab

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

364 کیلو بایت دریافت مقاله     www.HamkelasY.com