عنوان مقاله طراحي و ساخت فيلتر موجبري صفحه E در باند Ka

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

قنادي ، مهدي ، علي بنايي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

307 کیلو بایت دریافت مقاله     www.HamkelasY.com