عنوان مقاله طراحي و پياده سازي ربات هاي هوشمند امدادگر جهت عمليات جستجو و نجات

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

ميرمحمد صادقي ، حميد ، حامد باستاني ، احسان آذرنسب

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

937 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com