عنوان مقاله طراحي کنترلگرهاي خطي و غير خطي در مانورهاي حرکتي Steering و Diving يک ربات زيرآبي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

رمضاني آل ، محمدرضا ، حميد خالوزاده

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

336 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com