عنوان مقاله بررسي روشهاي شارژ PFN توسط مبدل Flyback

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

فرزانه فرد ، حسين ، عليرضا جيهاني ، شاهرخ يوسفي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

262 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com