عنوان مقاله مدلسازي انتشار امواج آکوستيکي در دريا و مدلسازي عملکرد سونار: نرم افزار PersiaWave

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

خداياري رستم آباد ، احمد ، عزيزاله ولي نژاد ، محمد حسن قاسميان

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

296 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com