عنوان مقاله طراحي لايه دسترسي شبکه هاي فضاي باز سلسله مراتبي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

ميري ، حميد رضا ، سياوش خرسندي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com