عنوان مقاله تخمين فلوهای ترافيکي با مانيتورينگ SNMP در شبکه هاي IP مبتني بر OSPF

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

خرسندي ، سياوش ، معصومه تراب زاده خراساني ، علي اصغر خدا پرست

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

197 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com