عنوان مقاله طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال 10MS/s

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

1V با توان مصرفي بسيار کم در معماري Switched- Opamp Pipeline

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

140 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com