عنوان مقاله بررسي رفتار بی باری موتور القايي روتور قفسي سه فاز با استفاده از خمير مغناطيسي به روش عناصر محدود دو بعدي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

يوسفيان ، محمود ، کوروش انصاري

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

485 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com