عنوان مقاله Multicomponent Sketch-Based Image Retrieval Using Spiral Decomposition

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

Chalechale ، َAbdolah ، Golshah Naghdy ، Prashan Premaratne

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

291 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com