عنوان مقاله Real-Time Implementation of G. 723.1 Speech Coder Using TMS320VC5402 DSP Chip

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

ذوالقدر اصلي ، عليرضا ، اسماعيل گودرزي ، محمود موسوي نژاد

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com