عنوان مقاله روشي جديد براي اکتساب فاز کد در گيرنده سيستم طيف گسترده و در حضور مدولاسيون داده با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

فروتن ، وحيد ، حسن آقايي نيا

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

255 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com