عنوان مقاله Performance Preserving Frequency-Weighted Controller Reduction with Exact Solution for Low-Order Weights

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

هاديان ، جلال ، محمدجواد يزدان پناه

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

117 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com