عنوان مقاله Text to Phoneme Conversion in Persian using Smooth Ergodic Hidden Markov Model

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

هندسي ، فرامرز ، آرمين غيوري

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

171 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com