عنوان مقاله کاربرد ANFIS درعلامت گذاري طنين سيگنال صحبت

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

کابلي ، آرميتا ، محمدحسن ساوجي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

243 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com