عنوان مقاله تلفيق کامل GPS و INS و بهبود آن با يک فيلتر کالمن تطبيقی فازی

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

هاونگي ، رمضان ، محمد تشنه لب ، حبيب قنبر پور اصل

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com