عنوان مقاله شبيه سازي لغزش زمانبندي و تعيين عوامل موثر بر آن در اسيلاتورهاي حلقه اي کنترل شده با ولتاژ به روش عددي غير مونت کارلو

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

مافي نژاد ، خليل ، محمدعلي بيات مختاري

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

174 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com