عنوان مقاله مينياتوري کردن آنتن حلقوي مربعي با استفاده از يک هندسه فراکتال جديد

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

آرزم ، فرخ ، رقيه کريم زاده بائي ، چنگيز قبادي ، جواد نوري نيا

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

531 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com