عنوان مقاله محاسبه دماي الکتروني در حالت شبه تعادلي روي سطح دي الکتريک ها در ليزر TEA گاز کربنيک با پيش يونش دي الکتريکي کرونا

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

بهرام پور ، عليرضا ، عليرضا اشرف گنجوي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

274 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com