عنوان مقاله اثبات اتفاقي بودن فرآيند فيبريلاسيون بطني با استفاده از مدل مارکوف و روش جانشين

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

سبزپوشان ، سيد حجت ، احمد آيت الهي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

160 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com