عنوان مقاله مدل سازي و شبيه سازي سيستم انتقال جريان مستقيم مبتني بر مبدلهاي منبع ولتاژ با استفاده از توابع کليد زني

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

خشوعي ، آرش ، جواد شکرالهي مغاني ، گئورگ قره پتيان

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com