عنوان مقاله مقايسه اتوماتونهاي يادگير و شبکه هاي عصبي براي کنترل تطبيقي و توزيع شده زنجيره هاي مارکف

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

کبوديان ، جهانشاه ، محمد رضا ميبدي ، محمد مهدي همايون پور

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

142 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com