عنوان مقاله ارايه مدلي جديد براي باتريهاي شارژ پذير با در نظر گرفتن خصوصيات الکتريکي، شيميايي و حرارتي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

طباطبايي يزدي ، حسين ، حميد يعقوبي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

211 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com