عنوان مقاله تقويت کننده ولتاژ SC دقيق با جبران خطاي آفست و بهره محدود OpAmp و عملکرد دو فازي، غير حساس به تغييرات ورودي در طول دو فاز

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

رحيمي ، حسين ، علي اکبر افضليان ، مجتبي لطفي زاد

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com