عنوان مقاله بهبود حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور به کمک شبکه هاي عصبي_روش بازدارنده هارمونيکي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

مرتضوي ، هاشم ، محمد حسين جاويدي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

155 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com