عنوان مقاله روشي جديد در پايدارسازي سيستم تعليق الکترومغناطيسي با استفاده از جبران فيدبک مثبت

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

رئيسي هاروني ، شهرام ، صادق واعظ زاده

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

243 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com