عنوان مقاله Capacity of PPM Ultra-Wideband Communications Over ISI Channels

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

Pasand ، Reza ، john Nielsen ، Abu Sesay

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

243 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com