عنوان مقاله يک تقويت کننده سوئيچ شونده جديد باتوان مصرفي کم براي کاربرد در مدارات ولتاژ پائين

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

بخشيان ، محمدعلي ، خسرو صادقي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

278 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com