عنوان مقاله A Rule Generator Reconfigurable Analogue Fuzzy Processor

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

غلامي نيا ، بابک ، فرشيد رئيسي ، محمد تشنه لب

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com