عنوان مقاله شبيه سازي عملکرد ايزولاتور مگنتواپتيک با روش انتشار موج

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

خطير ، مهدی ، نصرت الله گرانپايه

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

575 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com