عنوان مقاله حذف تداخل به صورت per tone در سيستم هاي ADSL

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

ابراهيميان ، مهدي ، محمد رضا پاکروان

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

229 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com