عنوان مقاله A Novel Technique for Reducing Subthreshold Current of VLSI Combinational Circuits

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

جعفري ، جاويد ، امير اميرآبادي ، علي افضلي کوشا

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

158 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com