عنوان مقاله تنظيم امپدانس موج در روش بهينه متغيرهاي موج بمنظور بهبود کنترل سيستمهاي حرکت از راه دور

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

گنجه فر ، سهيل ، حميدرضا مومني ، فرخ شريفي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

143 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com