عنوان مقاله طراحي و شبيه سازي يک آنتن شيپوري Sectoral H-Plane ميکروماشين شده براي کاربردهاي موج ميليمتري

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

انصاري ، علي ، ابراهيم عباسپور ثاني ، غلامرضا داداش زاده

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

242 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com