عنوان مقاله پايدارسازي سيستم هاي چند متغيره تاخيري به روش جايابي قطب پيوسته

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

واثق ، نسترن ، علي خاکي صديق

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

169 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com