عنوان مقاله افزايش نيروي وارد بر آرميچر تفنگ ريلي با ايجاد شکاف در آن

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

کشتکار ، اصغر ، حجت بهروز خانيکي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

362 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com