عنوان مقاله توري هاي دو باينري : معرفي و بررسي امکان جايگزيني توري هاي سطح برجسته ديگر با توري هاي دو باينري

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

ورجاوند ناصري ، نشاط ، ميرمجتبي ميرصالحي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

186 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com