عنوان مقاله مدلسازي ديناميکي و پيش بيني دامنه گالوپينگ عمودي و پيچشي در خطوط هوايي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

ميرزايي ، محمد ، احمد غلامي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

369 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com