عنوان مقاله اندازه گيري فاصله شي در آسمان با استفاده از تکنيک طيف گسترده

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

خبيری ، مهرنوش ، مهربد مهاجر جاسبي ، مهرداد اردبيلي پور

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

212 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com