عنوان مقاله تخمين بلادرنگ پارامترهاي موتور القايي توسط فيلتر کالمن بدون کاربرد سنسور

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

صادقيان لمراسکي ، مهدي ، جواد پشتان ، رضا قاسمي ، گئورگ قره پتيان

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

185 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com