عنوان مقاله طراحي بهينه جهت کمينه کردن مصرف انرژي موتور القايي سه فاز با استفاده از روش اجزاء محدود

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

قطره ساماني ، آرش ، جواد شکر الهي مغاني ، سيد حميد فتحي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

345 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com