عنوان مقاله کنترل مد لغزشي فازي هم تکاملي همکارانه براي کنترل بازوي مکانيکي ماهر

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

عباسي ، شهاب ، محمدرضا اکبرزاده توتونچي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

327 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com