عنوان مقاله طراحي و ساخت منبع نويز سفيد گوسي باند L

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

درويشي ، اميد ، غلامرضا عسگري

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

971 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com