عنوان مقاله شناسايي خطاي ناشي از ترانسهاي ولتاژ خازني (CVT) در اندازه گيري ولتاژ هاي غير سينوسي و تعيين حساسيت آن نسبت به پارامترهاي (CVT)

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

شفيعي ، آرش ، مهدي معلم ، حسين بايروند

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

225 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com