عنوان مقاله برنامه ريزي بهينه توسعه توليد با استفاده از الگوريتم ژنتيک

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

دهاقين ، محمد ، محسن پارسا مقدم ، محمدحسين جاويدي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

194 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com