عنوان مقاله يک طراحي کنترل مقاوم جديد با رهيافت (ن م خ) و فاکتورگيري متباين

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

ميريوسفي اول ، رضا ، محمدرضا جاهد مطلق

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

1835 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com