عنوان مقاله ارائه روشي جديد در ساخت تابعي هاي لياپانوف جهت تحليل پايداري وابسته به تاخير دسته خاصي از معادلات ديناميکي غير خطي تاخير زماني

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

ولي ، احمدرضا ، سيدکمال الدين نيکروش

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

153 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com