عنوان مقاله Analysis of FX-LMS Algorithm Using a Coast Function to Avoid Nonlinearity

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

Taringoo ، F. ، J. Poshtan ، M.H. Kahaei

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com